image

Լինում է չի լինում հայր և որդի են լինում:Տղան միշտ քնադատում է իր հորը որ նա չունի մասեր և օրերից մի օր հայրը գալիս է իր դպրոց և տղան շատ ամաչում է հետո գնումեն տուն որդին ջղայնացած ասում է որ թող հայրը մահանա:Օրերից մի օր հայրը մահանում է և թուխթ է թողնում որի վրա գրած է լինում որ հիմա որ որդին կա իրա շնորհիվա:

 

Advertisements

Բույսերի բազմացում տարածում

Այսոր մենքբույսերի և կենդանիներ ընտրությսն խմբով Միջին դպրոցւծի նդրգին բակում իրականացրեցինք բակային աշխատանք ընկեր Էդմոնի և Ընկեր Հասմիկի օգնությամբ բակում ցանց սիզախոտ հիմա  ես ձեզ կպատմեմ ինչպես են սիզախոտը ցանում,մենք փորեցինք  փոսը փրխեցրեցինք հարթեցրեցինք փոցխով վրան լցրեցինք 3-5 սմ հողի հետ խարնած պարարտանանութ

Արևելյան կողմն աշխարհի
Խաղաղությո՜ւն թող ըլլա…
Ո՛չ արյուններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մեջ ակոսին.
Ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի՝
Օրհներգությո՜ւն թող ըլլա:

Արևմտյան կողմն աշխարհի
Բերրիությո՜ւն թող ըլլա…
Ամեն աստղե ցող կայլակի,
Ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի.
Եվ ոչխարներն երբ սարին վրա արածանին՝
Ծիլ ու ծաղի՜կ թող ըլլա:

Հյուսիսային կողմն աշխարհի
Առատություն թող ըլլա…
Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին
Հավետ լողա թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացվի՝
Բերկրությո՜ւն թող ըլլա:

Հարավային կողմն աշխարհի
Պտղաբերում թող ըլլա…
Ծաղկի՜ մեղրը փեթակներուն,
Հորդի գինին բաժակներուն.
Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի՝
Սիրերգությո՜ւն թող ըլլա:

Առաջադրանքներ.

Բացատրիր հետևյալ փոխաբերությունները.
ա/ ոչ արյուններ, քրտինք հոսին

Լայն երակին մեջ ակոսին-Թող արյուն չհոսի այլ քրտինք հոսի

բ/ Ամեն աստղե ցող կայլակի

Ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի-Ամեն աստղից թող միշտ լույս արձակվի և և այնքան շատ լինի ցորենը, որ թվա թե երկաթի նման հալվում է

գ/ Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին

Հավետ լողա թող գերանդին-Թող միշտ մարդ քաղի իր արտից և առատություն լինի

դ/ Ծաղկի մեղրը փեթակներուն,

Հորդի գինին բաժակներուն-Ծաղկի նեկտարից միշտ մեղր լինի փեթակներում և այնքան լինի գինին, որ բաժակներից թափվի

Առանձնացրու մաղթանքները. դրանցից ո՞րն ես համարում ամենակարևորը. պատճառաբանիր ընտրությունդ:

Արևելյան կողմն աշխարհի
Խաղաղությո՜ւն թող ըլլա…

Արևմտյան կողմն աշխարհի
Բերրիությո՜ւն թող ըլլա…

Հյուսիսային կողմն աշխարհի
Առատություն թող ըլլա…

Հարավային կողմն աշխարհի
Պտղաբերում թող ըլլա…

 

ՆԱԽԱԳԻԾ 7 ԴԱՍ 5
Դաս 5.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Մի երևակայական երկրում գիտեն գրել միայն 2 և 8 թվանշանները։ Քանի՞ միանիշ, երկնիշ և եռանիշ բնական թվեր կարող են գրվել այդ երկրում։

Միանիշ-2,8

Երկնիշ-22,28,82,88

Եռանիշ-222,228,282,288,882,828,822,888

2) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք թվաբանական գործողությունների նշաններից մեկը ( + , – , ⋅ , ։ ), որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) 5 + 2 = 49 : 7, գ) 6 + 7 = 24 — 11, ե) 18 — 10 = 2 x 4,

բ) 30 — 25 = 20 : 4, դ) 7 x 5 = 80 — 45, զ) 55 — 11 = 44 + 0։

3) Թեյամանի և երեք բաժակների տարողությունը 1300 գ է։ Թեյամանի տարողությունը 500 գ-ով ավելի է, քան բաժակինը։ Ինչքա՞ն են թեյամանի և բաժակի տարողությունները։

1300-500=800 գրամ

1+3=4 հատ

800:4=200 գրամ բաժակ

200+500=700 գրամ թեյաման

2 ԵՂԱՆԱԿ

3x+x+500=1300

3x+x=1300-500

4x=800

x=200գրամ բաժակ

200×3=600 գրամ

200+500=700 գրամ թեյաման

4) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրե՛ք 10 անգամ.

ա) 7,02×10=70,2

բ) 83,204×10=832,04

գ) 20×10=200

դ) 0,008×10=0,08

Լրացուցիչ(տանը)

5) ABC եռանկյան AB կողմը BC կողմից մեծ է 15 սմ-ով, իսկ AC կողմը AB կողմից փոքր է 5 սմ-ով։ Գտե՛ք ABC եռանկյան պարագիծը, եթե |AB|=40 սմ։

40-5=35 սմ

40-15=25 սմ

25+35+40=100 սմ

6) Կոորդինատային հարթության վրա գծե՛ք ABCD քառանկյուն՝

A (–2, +1), B (0,+3), C (+3, 0), D (+1,–2) գագաթներով։

7) Երկուլիտրանոց և երեքլիտրանոց անոթներով տեղափոխում են

80 լ արևածաղկի ձեթ։ Երկուլիտրանոց անոթների քանակը

նույնն է, ինչ որ երեքլիտրանոցներինը։ Ընդամենը քանի՞ անոթ է

օգտագործված։

80:(2+3)=16 հատ

16×2=32 լ

16×3=48 լ

48+32=80 լ

16 հատ երկուլիտրանոց

16 հատ երեքլիտրանոց

8) Հետևյալ թվերից յուրաքանչյուրը փոքրացրե՛ք 100 անգամ.

ա) 32,11։100=0,3211

բ) 0,005:100=0,0005

գ) 2,32:100=0,0232

դ) 1534,1:100=15,341

նախագիծ 7 դաս3
Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

6) Ինքնաթիռը երկու քաղաքների միջև եղած հեռավորությունն

անցել է 3 ժ 20 ր‐ում։ Եթե ինքնաթիռի արագությունը 200 կմ/ժ‐ով

ավելին լիներ, ապա նույն հեռավորությունը այն կանցներ 2 ժ 30 ր‐ում։ Որքա՞ն էին ինքնաթիռի արագությունը և քաղաքների հեռավորությունը։

200000/6

7) Մի թիվը մյուսից մեծ է 6 անգամ։ Եթե այդ թվից հանենք 534, իսկ

մյուսին գումարենք 1914, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որո՞նք են տրված թվերը։

8) Մի բանվորը, աշխատելով մենակ, կարող է ավարտել տրված աշխատանքը 9 օրում, իսկ մյուսը՝ 12 օրում։ Միասին աշխատելով՝

աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն բանվորները 1 օրում։

3րդ շրջանի ուսումնական պլան

դասացուցակ
ընտրություն-քիմիյա-ֆիզիկա
մարզաձև-Ֆուտբոլ
տեխնոլոգիա-Դիզայն
լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս-Ֆուտբոլ
շուրջտարյա նախագծեր-Առավոտյան պարապունք

տնային աշխատանքների ուսուցում-հրաժարվում եմ ռուսերենի տնային աշխատանքից

 

Դաս 14.

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) |a| + |b|=-2, եթե a = –1, b = 3,

բ) |a| ⋅ |b|,=8 եթե a = 8, b = –1,

գ) |b| – |a|=124, եթե a=-112, b=12,

դ) |b| ։ |a|,=0եթե a=-212, b = 0։

2) Նետում են խաղոսկրը։ Ինչի՞ է հավասար երեքի բազմապատիկ

թիվ բացվելու հավանականությունը։

1/9

3) Երկու թվերի գումարը 220 է։ Թվերից մեկը մյուսից 4 անգամ մեծ

է։ Գտե՛ք այդ թվերը։

44×4=176

176+44=220

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հաշվե՛ք.

5) Եռանկյան կողմերից մեկը 26 սմ է, երկրորդը 3 անգամ փոքր է

երրորդից։ Գտե՛ք եռանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 62 սմ է։

62-26=36

9×3=27

27+9=36

26+36=62

1-26

2-9

3-27

6) Որքա՞ն ժամանակում ժամացույցի մեծ սլաքը կպտտվի 150, 300, 600

անկյունով։

1 ժամում

7) Նավակը գետի հոսանքի ուղղությամբ լողաց 3 ժամ, իսկ վերադարձավ 4 ժամում։ Նավակի սեփական արագությունը 14 կմ/ժ է։

Գտե՛ք գետի հոսանքի արագությունը։

3+4=7

14-7=7

8)* Խնձորներով լի զամբյուղում երկու տեսակ խնձորներ կան։

Առնվազն քանի՞ խնձոր պետք է վերցնել այդ զամբյուղից, որպեսզի

նրանց մեջ նույն տեսակի գոնե երկու խնձոր լինի։

4