Այդպիսիք են կենդանիների մի մասը, նեխման և խմորման բակտերիաները, գլխարկավոր սնկերը, բորբոսասնկերը և դրոժները։ Մակաբույծները կենդանի օրգանիզմների օրգանական նյութերի հաշվին սնվողներն են։ Այդպիսիք են որոշ նախակենդանիներ, մակաբույծ որդեր, տզեր, արյունածուծ միջատներ, բակտերիոֆագեր, հիվանդություն առաջացնող բակտերիաներ, մակաբույծ սնկեր, ծաղկավոր բույսեր։ Արտաքին միջավայրից տարբեր կենդանի օրգանիզմների բջիջների թափանցող և դրանցից արտազատվող նյութերի բնույթն էապես տարբերվում է միմյանցից։

Advertisements

մազերի խնամք

Մազերը ոչ միյայն գեղեցկության համար են այլ ունեն պաշպանիչ կարևոր նշանակություն:Պաշպանում են շոգից,ցրտից,քամուց,փոշուց :Մազերը աճում են մազարմատից,որոնք գտնվում են բուն մաշկում:Մազերի գույնը պայմանավորված է մելանին գունանյութի քանակով:Ըստ որակի մազերը լինում են չոր,մորմալ և յուղոտ, որը պայմանավորված է արտադրվող ճաւպի քանակությամբ:
Ըստ որակի մազերը ունեն տարբեր խնամք:Մազերը պետք է լվանալ ավելի հաճախակի,իսկ ընդհանրապես մազերը պետք է լվանալ շաբաթական մեկ երկու անգամ,կամ ըստ անրաժեստության :Մազերը լվանում են շամպույնով ու ջրով ,լվանալուց հետո են նաև լավ սանրել անձնական սանրով մազերի լավ աճի համար խորհուրդ է տրվում ամեն օր մեկ անգամ մազերը սանրել աճմանը հակարակ ուղությամբ:Երկար մազեր ունենալու դեպքում այն մշտապես կապելուց մազարմատները կարող են թուլանալ,դրա համար պետք է հաճախակի սանրել և մերսել

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հետևյալ խնդիրները լուծե՛ք հավասարումներ կազմելու միջոցով.

Տուփի մեջ կոճակներ կային։ Երբ տուփի մեջ դրեցին ևս 30 կոճակ, նրանց քանակը դարձավ 95։ Քանի՞ կոճակ կար տուփի մեջ։

x+30=95

x=95-30=65

2) Գնացքը A քաղաքից B քաղաքն էր գնում 55 կմ/ժ արագությամբ,

իսկ B-ից A՝ 60 կմ/ժ արագությամբ։ A-ից B գնալու և վերադառնալու

համար, չհաշված կանգառները, գնացքին աQնհրաժեշտ եղավ 23 ժ։

Քանի՞ կիլոմետր է A-ից մինչև B։

60+55=115

23×55=1265

23×60=1380

3) Գործարանի երեք արտադրամասերում աշխատում են 900

բանվորներ։ Առաջին արտադրամասում բանվորների քանակը 3

անգամ մեծ է, քան երկրորդում, իսկ երրորդում 150-ով փոքր է,

քան առաջինում։ Քանի՞ բանվոր է աշխատում ամեն մի արտադրամասում։

4) Առաջադրանքի համաձայն՝ բանվորների բրիգադը պետք է որոշ

քանակությամբ մանրակներ պատրաստեր 12 օրում։ Սակայն

բրիգադը, օրական պատրաստելով 60 մանրակ, առաջադրանքը

կատարեց 8 օրում։ Օրական քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր

բրիգադը՝ առաջադրանքի համաձայն։

60×8=480

480:12=40

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք խնդիրները՝ կազմելով հավասարում.

ABC եռանկյան պարագիծը 57 սմ է, AB կողմի երկարությունը՝

26 սմ, AC-ինը՝ 10 սմ։ Որքա՞ն է BC կողմի երկարությունը։

26+10=36

57-36=21

6) Ուղղանկյան և քառակուսու պարագծերը հավասար են։ Գտե՛ք քառակուսու կողմը, եթե ուղղանկյան չափումներն են՝ 60 սմ և 20 սմ։

60+60=120

20+20=40

120+40=160

160:4=40

7) Նավակի արագությունը գետի հոսանքի ուղղությամբ հավասար է

12 կմ/ժ-ի, իսկ հակառակ ուղղությամբ՝ 8 կմ/ժ-ի։ Գտե՛ք գետի

հոսանքի և նավակի արագությունները։

8) Երկու թվերի գումարը հավասար է 1500-ի։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե

մի թվի 5 %-ը հավասար է մյուսի 10 %-ին։

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Молния — гигантская электрическая искра. Ударяя в строения, она вызывает пожары, расщепляет крупные деревья, поражает людей. В каждый момент времени в разных точках Земли сверкают молнии более 2000 гроз. В каждую секунду около 50 молний ударяются в поверхность земли, и в среднем каждый ее квадратный километр молния поражает шесть раз за год.

Молния — гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, обычно происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне и Уране. Ток в разряде молнии достигает 10-20 тысяч ампер, поэтому мало кому из людей удается выжить после поражения их молнией.

Поверхность земного шара является более электропроводной, чем воздух. Однако, с высотой электропроводность воздуха возрастает. Воздух обычно заряжен положительно, а Земля отрицательно. Водяные капли в грозовом облаке заряжены за счет поглощения находящихся в воздухе заряженных мельчайших частиц (ионов). Капля, падающая из облака, имеет в верхней части отрицательный заряд, а в нижней — положительный. падающие капли большей частью поглощают отрицательно заряженные частицы и приобретают отрицательный заряд. В процессе завихрения в облаке капельки воды разбрызгиваются, причем мелкие брызги летят с отрицательным зарядом, а крупные — с положительным. То же происходит с кристаллами льда в верхней части облака. При раскалывании их мелкие частицы льда приобретают положительный заряд и восходящими токами уносятся в верхнюю часть облака, а крупные, заряженные отрицательно, опускаются в нижнюю часть облака.В результате разделения зарядов в грозовом облаке и в окружающем пространстве создаются электрически поля. С накоплением в грозовом облаке больших объемных зарядов между отдельными частями облака или между облаком и земной поверхностью возникают искровые разряды (молнии). Разряды молнии по внешнему виду различны. Наиболее часто наблюдается линейная разветвленная молния, иногда шаровая молния и др.

Կայծակ

Լույսը հսկա էլեկտրական կայծ է: Շենքերը հարվածելով, այն առաջացնում է հրդեհներ, խոշոր ծառեր է բաժանում, հարվածներ է հասցնում մարդկանց: Ցանկացած ժամանակ, կայծակը փչում է Երկրի տարբեր կետերում ավելի քան 2000 ամպրոպ: Ամեն երկրորդում շուրջ 50 կայծակ է հարվածում երկրի մակերեսին, և յուրաքանչյուր քառակուսի կիլոմետրը կայանում է վեց անգամ:

Լույսը, մթնոլորտում հսկա էլեկտրական կայծի լիցքաթափումը, սովորաբար տեղի է ունենում ամպրոպի ժամանակ, որը դրսևորվում է պայծառ փայլի լույսով և ուղեկցող բախումով: Ցնցումները գրանցվեցին նաև Վեներայի, Յուպիտերի, Սատուրնի և Ուրանի վրա: Լույսի հոսանքի ներկա վիճակը հասնում է 10-20 հազար ամպերի, այնքան քիչ մարդիկ կարողանում են գոյատևել իրենց կայծակնային կորստից հետո:

Աշխարհի մակերևույթը ավելի էլեկտրական է, քան օդայինը: Այնուամենայնիվ, բարձրությունը բարձրացնում է օդային էլեկտրական հաղորդակցությունը: Օդը սովորաբար դրական լիցքավորված է, և Երկրը բացասական է: Ջերմաստիճանի ջրի կաթիլները լիցքավորվում են օդում լիցքավորված մասնիկների կլանման պատճառով: Ամպի անկման անկումը վերին մասում բացասական լիցք է, իսկ ստորին մասում դրական լիցք: Նվազում կաթիլները հիմնականում կլանում են բացասական լիցքավորված մասնիկները և ձեռք բերում բացասական լիցք: Այդ գործընթացում անհանգիստ է ամպի ջրային կաթիլներից ուր տուգանքը լակի թռչել մի բացասական լիցքերի, և մեծ դրական։ Նույնը տեղի է ունենում ամպի վերին մասում սառույցի բյուրեղներով: Հերձում փոքր սառույցի մասնիկների ձեռք բերել դրական լիցք, և աճման հոսանքների են իրականացվում դեպի վերևում ամպի, և մեծ հաշվով, բացասաբար գանձվում։ Ստորին մասում ամպերի արդյունքում մեղադրանքի տարանջատման մի ամպրոպաբեր ամպ և շրջապատող տարածության ստեղծում է էլեկտրական դաշտ: Ամպրոպաբեր ամպ մեծ ծավալի մեղադրանքով միջև առանձին մասերի միջև կամ մի ամպի և ամպ երկիրը մակերեսային ունեցող վառոցքը: Հարվածները տարբեր տեսակի են լինում․ Առավել հաճախ դիտարկված գծային ճյուղավորված կայծակ, երբեմն գնդի կայծակ և այլն:

18304965-contemporary-kitchen-1477035962-650-f1294679f4-1477379876.jpg

Лимон — растение, приятное во всех отношениях: во время цветения наполняет воздух цитрусовым ароматом, вытягивает из воздуха лишнюю влагу. Листья выделяют огромное количество целебных веществ, стерилизуя пространство вокруг себя. Дерево любит солнечные ванны, регулярный полив и сухую почву. Больше всего лимонов в течение года дает Павловский сорт

Լիմոնը մի բույս է, որը հաճելի է բոլոր առումներով. Ծաղկունության ժամանակ օդը լցնում է ցիտրուսային բույրով, այն արտացոլում է օդի ավելցուկային խոնավությունը: Տերևները արտադրում են հսկայական քանակությամբ բժշկական նյութեր, որոնք շրջապատում են իրենց տարածքը: Ծառը սիրում է արևապաշտպան, կանոնավոր ջրաղաց և չոր հող: Ամենից շատ տարիներին կիտրոնները տալիս են Պավլովսկու դասարանը
18305065-6215910-650-1454406814-image1922-1476992521-650-697f86e417-1477379876
Цветок женского счастья, или белый парус — существует поверье, что растение приносит в дом счастье и любовь. Спатифиллум не только поглощает лишнюю влагу, нормализуя климат в доме, но и уничтожает споры плесени. Растение прекрасно чувствует себя в ванной при температуре воздуха от +18 °C.

Կանացի երջանկության ծաղիկ, կամ սպիտակ առագաստ – կա համոզմունք, որ բույսը բերում է երջանկություն եւ սերը տան:Սպատիֆիլում ոչ միայն կարգաորում է իր խոնավությունը այլ սենյակի տան խոնավությունը նաև ոչնցացնում է կաղապար բորբոսը։ Բույսը հիանալի է զգում է բաղնիքում երբ օդի ջերմաստիճանը +18 °C։

rostok-051011
Сигналом к прорастанию семени служит повышение температуры и влажности, а у многих растений с мелкими семенами — и свет. Северным растениям, чтобы выйти из состояния покоя, достаточно температуры немного выше нуля, тропическим — гораздо более высокой. Некоторые растения (сельдерей, ослинник, щавель) требуют для прорастания больших суточных колебаний температуры, что характерно для весны с её ночными заморозками.
Покоящиеся семена — сухие, содержание воды в них — 5—20%. Попав во влажную среду, когда оттает почва, семя начинает активно впитывать воду, чему способствуют содержащиеся в нём гигроскопические вещества. В результате оно многократно увеличивается в объёме, причём может возникать давление до 1000 атмосфер (неудивительно, что ростки одуванчика иногда взламывают асфальт). Некоторые семена извлекают воду даже из довольно сухой почвы.

Սերմերի ծաղկման ազդանշանը ջերմաստիճանի և խոնավության բարձրացումն է, և շատ բույսերում `փոքր սերմերով և թեթև: Հյուսիսային բույսերի համար հանգստանալու դուրս գալը բավականաչափ ջերմաստիճանն է, զրոյից մի փոքր, արևադարձային `շատ ավելի բարձր: Որոշ բույսեր (նեխուր, օսլիկիկ, ձիթապտուղ) պահանջում են ջերմաստիճանը բարձր ջերմաստիճանի ամենօրյա տատանումները, ինչը բնորոշ է գարնանը իր գիշերային ցրտերի հետ:

Հանգստացնող սերմերը չոր են, դրանցում ջրի պարունակությունը կազմում է 5-20%: Երբ խոնավ միջավայրում հողը կաթում է, սերմը սկսում է ակտիվորեն կլանել ջուրը, որը նպաստում է այն պարունակվող գիգոսկոպիկ նյութերի: Որպես հետևանք, այն բազմապատկվում է ծավալով, և ճնշումը կարող է հասնել մինչև 1000 մթնոլորտի (զարմանալի չէ, որ ձանձրույթը ծաղկում է երբեմն ճեղքվում է ասֆալտին): Որոշ սերմեր ջուր են հանում նույնիսկ բավականին չոր հողից:

download

Первое издание Красной книги МСОП вышло в свет в 1963 году. Это было «пилотное» издание с небольшим тиражом. В два его тома вошли сведения о 211 видах и подвидах млекопитающих и 312 видах и подвидах птиц. Красная книга рассылалась по списку видным государственным деятелям и учёным. По мере накопления новой информации, как и планировалось, адресатам высылались дополнительные листы для замены устаревших.

Три тома второго издания книги вышли в 1966—1971 годах. Теперь у неё был «книжный» формат (21,0 × 14,5 см), но, как и первое издание, она имела вид перекидного толстого календаря, любой лист которого мог быть заменён новым. Книга по-прежнему не была рассчитана на широкую продажу, она рассылалась по списку природоохранным учреждениям, организациям и отдельным учёным. Количество видов, занесённых во второе издание Красной книги МСОП, значительно увеличилось, так как за прошедшее время была собрана дополнительная информация. В первый том книги вошли сведения о 236 видах (292 подвидах) млекопитающих, во второй — о 287 видах (341 подвиде) птиц и в третий — о 119 видах и подвидах рептилий и 34 видах и подвидах амфибий.

Постепенно Красная книга МСОП совершенствовалась и пополнялась. В третье издание, тома которого начали выходить в 1972 году, были включены сведения уже о 528 видах и подвидах млекопитающих, 619 видах птиц и 153 видах и подвидах рептилий и амфибий. Была изменена и рубрикация отдельных листов. Первая рубрика посвящена характеристике статуса и современного состояния вида, последующие — географическому распространению, популяционной структуре и численности, характеристике местообитаний, действующим и предлагаемым мерам по охране, характеристике содержащихся в зоопарках животных, источникам информации (литературе). Книга поступила в продажу, и в связи с этим был резко увеличен её тираж.

Последнее, четвёртое «типовое» издание, вышедшее в 1978—1980 годах, включает 226 видов и 79 подвидов млекопитающих, 181 вид и 77 подвидов птиц, 77 видов и 21 подвид рептилий, 35 видов и 5 подвидов амфибий, 168 видов и 25 подвидов рыб. Среди них 7 восстановленных видов и подвидов млекопитающих, 4 — птиц, 2 вида рептилий. Сокращение числа форм в последнем издании Красной книги произошло не только за счёт успешной охраны, но и в результате более точной информации, полученной в последние годы.

Работа над Красной книгой продолжается. Это документ постоянного действия, поскольку условия обитания животных меняются и всё новые и новые виды могут оказаться в катастрофическом положении. Вместе с тем усилия, предпринимаемые человеком, дают хорошие плоды, о чём свидетельствуют зелёные её листы.

Կարմիր գրքի առաջին հրատարակությունը լույս է տեսել 1963 թվականին: Դա «փորձնական» հրատարակություն էր, որը փոքր տպաքանակով էր ընթանում: Նրա ծավալներից երկուսը տեղեկություններ էին պարունակում 211 տեսակների եւ կաթնասունների ենթատեսակների եւ 312 տեսակների եւ թռչունների ենթատեսակների մասին: Կարմիր գիրքը ցուցադրվել է ցուցակի առաջատար պետական ​​գործիչների եւ գիտնականների կողմից: Քանի որ նոր տեղեկատվությունը կուտակվել է, ինչպես պլանավորված էր, լրացուցիչ թերթերը հասցեատերերին ուղարկվեցին հնացածների փոխարինման համար:
1966-1971թթ. Հրատարակվել է գրքի երկրորդ հրատարակության երեք հատորները: Այժմ նա ուներ «գիրք» ֆորմատը (21,0 × 14,5 սմ), բայց քանի որ առաջին հրատարակությունը, որ ունեցել տեսքը մի հաստ rocker օրացույցի, ցանկացած թերթիկ, որը կարող է փոխարինվել նորով: Այդ գիրքը դեռ չի եղել համար նախատեսված ընդհանուր հասանելիության, այն ուղարկում է ցանկը բնապահպանական հաստատությունների, կազմակերպությունների եւ անհատ գիտնականների. Թիվն տեսակների թվարկված երկրորդ հրատարակության Կարմիր գրքում IUCN, զգալիորեն աճել է, քանի որ ավելի շատ տեղեկություն է ժամանակի ընթացքում: Առաջին հատորը ներառում է տեղեկատվություն 236 տեսակների (292 subspecies) կաթնասունների, երկրորդ `շուրջ 287 տեսակների (341 subspecies) թռչունների եւ երրորդ` շուրջ 119 տեսակների եւ ենթատեսակների սողունների եւ 34 տեսակների եւ ենթատեսակների: Աստիճանաբար, ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակ բարելավվել է եւ հարստացել: Երրորդ հրատարակության, որի ծավալը սկսեց երեւալ 1972 թ.-ին, ներառված տեղեկությունները դեռ մոտ 528 տեսակներ եւ ենթատեսակ կաթնասուն, 619 տեսակի թռչունների եւ 153 տեսակների եւ ենթատեսակների սողունների . Դասակարգումը փոխվել է, եւ առանձին թերթ: Առաջին հոդվածը նվիրված է կարգավիճակին եւ ներկայիս վիճակի մասին ձեւով, հետեւել – աշխարհագրական բաշխման, բնակչության կառուցվածքը եւ առատությամբ Հաբիթաթ բնութագրում, ընթացիկ եւ առաջարկվող միջոցները պաշտպանության, բնութագրում պարունակվող ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ կենդանիների, տեղեկատվական աղբյուրների : Որ գիրքը վաճառքի է հանվել, եւ այս կապակցությամբ արդեն կտրուկ մեծացրել է իր շրջանառությունը: 1978-1980թթ. Լույս տեսած վերջին, չորրորդ «մոդելային» հրատարակությունը ներառում է 226 տեսակներ եւ կաթնասունների 79 ենթամթերք, 181 տեսակ եւ 77 թռչնի ենթատեսակ, 77 տեսակի եւ 21 սողնակային ենթատեսակ, 35 տեսակի եւ 5 կենդանական այրվածքներ, 168 տեսակի եւ 25 ենթատեսակ ձկներ . Դրանցից 7-ը վերականգնվել են կաթնասունների տեսակները եւ ենթատեսակները, 4-ը `թռչուններ, 2 սողունների տեսակ: Կարմիր գրքի վերջին հրատարակության ձեւերի քանակը կրճատվել է ոչ միայն հաջող պաշտպանությամբ, այլեւ վերջին տարիներին ստացված ավելի ճշգրիտ տեղեկությունների արդյունքում: Կարմիր գրքում շարունակվում են աշխատանքները: Սա մշտական ​​գործողությունների փաստաթուղթ է, քանի որ կենդանիների շրջակա միջավայրի փոփոխման պայմանները եւ ավելի ու ավելի նոր տեսակներ կարող են լինել աղետալի վիճակում: Այնուամենայնիվ, մարդու կողմից կատարված ջանքերը լավ արդյունքներ են տալիս, ինչպես վկայում են նրա կանաչ թերթերը:

482564188_XS

Overview
Plants may be found on land or in water, but their growth depends on the nutrient level of their environment, notes the Missouri Botanical Garden. Only a steady source of nutrition can keep plants growing. Interestingly, several of the same vitamins crucial to human development also affect plant health and growth.

Vitamin B12
Vitamin B12 helps microscopic plants grow underwater, states the Woods Hole Oceanographic Institution. Single-celled marine life can manufacture its own vitamin B12, unlike plants and animals, which must obtain it from outside sources. In 2005, researchers collected water samples in the Ross Sea, near Antarctica. They found that adding vitamin B12 led to a significant increase in the amount of plant life, including marine alg

Վիտամինների ազդեցությունը բույսերի աճի վրաԲույսերը կարող են հայտնաբերվել հողի կամ ջրի մեջ, սակայն դրանց աճը կախված է նրանց շրջակա միջավայրի սննդային մակարդակից, նշում է Միսսուրիի բուսաբանական այգին: Միայն սննդի կայուն աղբյուրը կարող է աճեցնել բույսերը: Հետաքրքիր է, որ մարդկային զարգացման համար կենսական նշանակություն ունեցող մի քանի վիտամիններ նույնպես ազդում են բույսերի առողջության և աճի վրա:
Վիտամին

Վիտամինը օգնում է ստորջրյա մանրադիտակային բույսերը: Մեկ բջջային ծովային կյանքը կարող է արտադրել իր սեփական վիտամինը ի տարբերություն բույսերի և կենդանիների, որոնք պետք է այն ձեռք բերեն արտաքին աղբյուրներից: 2005 թվականին հետազոտողները հավաքվեցին ջրային նմուշներ Ռոս ծովում, Անտարկտիկայի մոտ: Նրանք պարզեցին, որ վիտամին ավելացնելը հանգեցրել է բուսական կյանքի քանակի, այդ թվում, ծովային ալգալի զգալի աճի:

 

Matematika

Սիրելի 6 – րդ դասարանցիներ, մենք շարունակում ենք մեր նախագիծը՝ լուծելով մեր տարեկիցների կազմած խնդիրները։  Բոլոր երեխաների կազմած խնդիրները լուծելու ենք։ Եթե քո կազմած խնդիրը դեռ չենք լուծել՝ կլուծենք շուտով։
Նինա Մկրտչյան
Խնդիր 1
Պեկինյան բադը օրական ուտում է 220 գրամ կեր, որից  63 գրմաը հատիկային է: Քանի՞ գրամ խոտ կուտի Պեկինյան բադը 3 շաբաթվա ընթացքում։
լուծուծ
157×21=3297գրամ

Խնդրի ավելի բարդ տարբերակը․
Խնդիր 2
Պեկինյան բադը օրական ուտում է 220 գրամ կեր, որից  63 գրմաը հատիկային է: Քանի՞ գրամ խոտ կուտի Պեկինյան բադը 3 շաբաթվա ընթացքում, եթե վերջին 8 օրը նրան կերակրում են 24 օրվա բաժնի հատիկային կեր:

Խնդիր 3
Ճապոնական հավը օրական ուտում է 80 գրամ հատիկային կեր: Կերի 30 գրամը հնդկացորեն է, մնացածի կեսը՝ գարի, իսկ մնացածն էլ՝ ցորեն: Ինչքա՞ն գարի է կերել Ճապոնական հավը 13 օրում:
լուծուծ
25×13=325
Խնդիր 4
Սիրամարգը օրական ուտւմ է 300 գ կեր: Կերի 1/5 մասը եգիպտացորեն է, 1/6 մասը՝ հնդկաձավար, իսկ մնացածն էլ բրիձ: Ինչքա՞ն բրինձ կերավ սիրամարգը 30 օրվա ընտացքում:
190×30=5700
Հարությունյան Աննա
Խնդիր 5
Մեր ագարակի հովվաշունը  կարող է ապրել 13 տարի, ամենաքիչը քանի ձագ կարող է նա ունենալ, եթե նրանք ձագեր ունենում են 2 տարեկանից և ձագեր են ունենում տարին մեկ անգամ:  Իսկ հնարավո՞ր է ասել, թե ամենաշատը քանի՞ ձագ կարող է ունենալ։
13-2=11
Խնդիր 6
Ձիերը ամռանը 100 լիտր ջուր են խմում, գարնանը՝ մոտ 40 լիտր, աշնանը՝ դարձյալ 40 լիտր, իսկ ձմռանը մինչև 50 լիտր: Պատկերացրեք, որ եթե տարին երկու անգամ ամառ լիներ՝ ձին քանի լիտր ջուր կխմեր ամբողջ տարվա ընթացքում:
30+31+31=92
92×2=184

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.02

Պատմեք դասական դարաշրջանի հունական մշակույթի մասին;
Համեմատեք հին Հունաստանի և հին Արևելքի կրթության բովանդակությունները;
Թվարկեք օլիմպիական խաղերի առաջացման պատճառները;
Գրեք ֆենտեզի «Ես և օլիմպիական աստվածները» թեմայով:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 84-88

Անտիկ օլիմպիական խաղեր

Հին Հունաստանի աստվածները